104/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 104/2019 Sb.
Částka 45
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 29. 3. 2019
Rozeslán dne 12. 4. 2019
Platnost od 12. 4. 2019
Účinnost od 27. 4. 2019
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2018 ve výši 31 885 Kč činí pro období od 1. května 2019 do 30. dubna 2020 pro účely vydávání modrých karet průměrná hrubá roční mzda v České republice 382 620 Kč.