Opatření č.j. 281/71 702/1995, kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
ikona P
Číslo předpisu REG 960601
Částka 6
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření ministerstva
Přijat dne 28. 11. 1995
Rozeslán dne 31. 1. 1996
Platnost od 31. 1. 1996
Účinnost od 1. 1. 1996
Provádí předpis 563/1991 Sb.
Novelizován předpisem REG 969203, REG 9710906, REG 987302, REG 990503