72/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 72/2006 Sb.
Částka 29
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 2. 2006
Rozeslán dne 15. 3. 2006
Platnost od 15. 3. 2006
Účinnost od 1. 4. 2006
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 549/1991 Sb.
Novelizován předpisem 362/2007 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
    • §18, §18b, §24, §25, §25c až §25e (změny).
  • Změna v §11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s).

Účinnost změn 1.4.2006.