88/1997 Sb. - Nález ÚS ČR ze dne 2.4.97 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení §49 odst. 2, 3 a 4, části §50 odst. 1 a části §51 odst. 2 zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a části §200n odst. 1 zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 88/1997 Sb.
Částka 32
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 2. 4. 1997
Rozeslán dne 30. 4. 1997
Platnost od 30. 4. 1997
Účinnost od 15. 5. 1997
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 247/1995 Sb.