227/2016 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
ikona P
Číslo předpisu 227/2016 Sb.
Částka 88
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 7. 2016
Rozeslán dne 21. 7. 2016
Platnost od 21. 7. 2016
Účinnost od 1. 10. 2016
Provádí předpis 269/1994 Sb.
Novelizován předpisem 43/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti stanoví náležitosti formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků.