92/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
ikona P
Číslo předpisu 92/1999 Sb.
Částka 35
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 4. 1999
Rozeslán dne 28. 5. 1999
Platnost od 28. 5. 1999
Účinnost od 1. 7. 1999
Platnost do 1. 7. 2012
Ruší předpis 132/1996 Sb.
Provádí předpis 634/1992 Sb.
Novelizován předpisem 9/2005 Sb., 509/2006 Sb., 317/2007 Sb., 236/2010 Sb.
Zrušen předpisem 238/2012 Sb.