423/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)
ikona P
Číslo předpisu 423/2001 Sb.
Částka 159
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 11. 2001
Rozeslán dne 6. 12. 2001
Platnost od 6. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Ruší předpis 26/1972 Sb.
Provádí předpis 164/2001 Sb.