127/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin
ikona P
Číslo předpisu 127/2006 Sb.
Částka 44
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 3. 2006
Rozeslán dne 6. 4. 2006
Platnost od 6. 4. 2006
Účinnost od 6. 4. 2006
Ruší předpis 347/2002 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Ministerstvo zdravotnictví zrušuje vyhlášku č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin.

Účinnost změn 6.4.2006.