138/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 138/1997 Sb.
Částka 48
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 6. 1997
Rozeslán dne 26. 6. 1997
Platnost od 26. 6. 1997
Účinnost od 1. 7. 1997
Poznámka k účinnosti Čl. I bod 5 nabývá účinnosti dnem 1.1.1998.
Platnost do 29. 12. 2011
Opraven předpisem REG 975503
Novelizuje předpis 182/1991 Sb.
Zrušen předpisem 329/2011 Sb.