14/1961 Sb. - Vyhláška o licenčních a jim podobných smlouvách uzavíraných s devizovými cizozemci k využívání vynálezů, patentů a výrobních nebo technologických postupů
ikona P
Číslo předpisu 14/1961 Sb.
Částka 6
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 1. 1961
Rozeslán dne 21. 2. 1961
Platnost od 21. 2. 1961
Účinnost od 21. 2. 1961
Platnost do 30. 12. 1967
Provádí předpis 107/1953 Sb.
Zrušen předpisem 128/1967 Sb.