111/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci
ikona P
Číslo předpisu 111/2013 Sb.
Částka 50
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 4. 2013
Rozeslán dne 30. 4. 2013
Platnost od 30. 4. 2013
Účinnost od 1. 10. 2013
Provádí předpis 285/2002 Sb.
Novelizován předpisem 6/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v zájmu ochrany zdraví dárců a příjemců soubor požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci.

Účinnost 1.10.2013.