134/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 134/1994 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 5. 1994
Rozeslán dne 29. 6. 1994
Platnost od 29. 6. 1994
Účinnost od 1. 1. 1995
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 135/1961 Sb., 200/1990 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.