184/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 184/2023 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 5. 2023
Rozeslán dne 23. 6. 2023
Platnost od 23. 6. 2023
Účinnost od 1. 7. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2, 4, 5 a 7, která nabývají účinnosti 1.7.2023.
Novelizuje předpis 13/1997 Sb., 104/2000 Sb., 218/2000 Sb.
Anotace

Změny §25§17, §31, §42a a §42b a vložení nového §9a do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Čl. II - Přechodná ustanovení - body 2, 4, 5 a 7 nabývají účinnosti 1.7.2023.

Změny §3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Změna §3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.