103/1993 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kuponů, ve znění nařízení vlády č. 69/1992 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 103/1993 Sb.
Částka 29
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 17. 3. 1993
Rozeslán dne 26. 3. 1993
Platnost od 26. 3. 1993
Účinnost od 26. 3. 1993
Platnost do 16. 8. 1993
Novelizuje předpis 383/1991 Sb.
Zrušen předpisem 222/1993 Sb.