321/2011 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 321/2011 Sb.
Částka 113
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 10. 2011
Rozeslán dne 9. 11. 2011
Platnost od 9. 11. 2011
Účinnost od 1. 12. 2011
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Slatinná louka u Velenky a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

  1. zbytek polabské černavy na podloží sladkovodní křídy s lučními společenstvy střídavě vlhkých bezkolencových luk,
  2. vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohrožených druhů rostlin lněnky bezlistenné (Thesium ebracteatum) a mečíku bahenního (Gladiolus palustris), včetně jejich biotopů.

Účinnost 1.12.2011.