97/2005 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 238/92 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 6.1.2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 10.2.2005
ikona P
Číslo předpisu 97/2005 Sb.
Částka 29
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení Poslanecké sněmovny
Přijat dne 22. 2. 2005
Rozeslán dne 28. 2. 2005
Platnost od 28. 2. 2005
Účinnost od 15. 3. 2005
Novelizuje předpis 238/1992 Sb., 130/2000 Sb., 491/2001 Sb.
Anotace

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů).
Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 6. ledna 2005 a vráceném prezidentem republiky dne 10. února 2005.

Účinnost 15.3.2005.