310/1948 Sb. - Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu pohledávek a jiných nároků vůči bývalému říšskoněmeckému majetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům tohoto majetku
ikona P
Číslo předpisu 310/1948 Sb.
Částka 107
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 12. 1948
Rozeslán dne 30. 12. 1948
Platnost od 30. 12. 1948
Účinnost od 30. 12. 1948
Platnost do 31. 12. 1953
Provádí předpis 92/1946 Sb.
Zrušen předpisem 107/1953 Sb.