Opatření č.j. 282/3 775/1996, kterým se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven
ikona P
Číslo předpisu REG 964501
Částka 45
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření ministerstva
Přijat dne 14. 5. 1996
Rozeslán dne 5. 6. 1996
Platnost od 5. 6. 1996
Účinnost od 5. 6. 1996
Provádí předpis 563/1991 Sb.
Novelizován předpisem REG 02003003