140/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona
ikona P
Číslo předpisu 140/2006 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 19. 4. 2006
Platnost od 19. 4. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Novelizuje předpis 218/2000 Sb., 219/2000 Sb., 250/2000 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím koncesního zákona č. 139/2006 Sb.
Změny:

  • Změna v §4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §12 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, kde se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Při sjednávání koncesní smlouvy podle zvláštního právního předpisu18a) se věta první a věta druhá nepoužijí.".
  • Změna v §3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Účinnost změn 1.7.2006.