356/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření
ikona P
Číslo předpisu 356/2016 Sb.
Částka 141
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 10. 2016
Rozeslán dne 4. 11. 2016
Platnost od 4. 11. 2016
Účinnost od 14. 11. 2016
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezuje konkrétní ochranná opatření.