62/1968 Sb. - Vyhláška o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád)
ikona P
Číslo předpisu 62/1968 Sb.
Částka 20
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 4. 1968
Rozeslán dne 21. 5. 1968
Platnost od 21. 5. 1968
Účinnost od 1. 6. 1968
Platnost do 31. 3. 2012
Ruší předpis 103/1959 Ú.l.
Provádí předpis 20/1966 Sb., 32/1967 Sb.
Zrušen předpisem 372/2011 Sb.