67/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 67/2007 Sb.
Částka 31
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 3. 2007
Rozeslán dne 4. 4. 2007
Platnost od 4. 4. 2007
Účinnost od 4. 4. 2007
Novelizuje předpis 586/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Změna:

  • v §13a se doplňuje odstavec 9, který zní:
    "(9) Společné zdanění manželů lze uplatnit i v případě, že jeden z manželů po skončení zdaňovacího období zemřel, pokud manželé splnili podmínky podle odstavců 1 až 4. Ustanovení odstavců 5 až 8 se použijí přiměřeně.".

Čl. II - Přechodné ustanovení
Ustanovení §13a odst. 9 se použije již pro zdaňovací období roku 2006.

Účinnost změn 4.4.2007.