247/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015
ikona P
Číslo předpisu 247/2009 Sb.
Částka 74
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 20. 7. 2009
Rozeslán dne 5. 8. 2009
Platnost od 5. 8. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Provádí předpis 289/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
Nařízením vlády se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015 a stanoví se rozsah a způsob jejího provedení.

Účinnost 1.1.2010.