294/1948 Sb. - Zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů
ikona P
Číslo předpisu 294/1948 Sb.
Částka 105
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 21. 12. 1948
Rozeslán dne 30. 12. 1948
Platnost od 30. 12. 1948
Účinnost od 1. 1. 1949
Platnost do 31. 12. 1952
Novelizuje předpis 143/1930 Sb.
Zrušen předpisem 78/1952 Sb.