27/2010 Sb. - O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - úplné znění zákona č. 250/2000 Sb.
Číslo předpisu 27/2010 Sb.
Částka 8
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 7. 2000
Rozeslán dne 27. 11. 2009
Platnost od 27. 11. 2009
Účinnost od 27. 11. 2009
Úplné znění pr. př. 250/2000 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 421/2009 Sb.