99/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
ikona P
Číslo předpisu 99/2012 Sb.
Částka 39
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 3. 2012
Rozeslán dne 30. 3. 2012
Platnost od 30. 3. 2012
Účinnost od 1. 4. 2012
Provádí předpis 372/2011 Sb.
Novelizován předpisem 287/2013 Sb., 285/2017 Sb., 304/2019 Sb., 357/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.

Účinnost 1.4.2012.