66/1988 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
ikona P
Číslo předpisu 66/1988 Sb.
Částka 12
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 4. 1988
Rozeslán dne 12. 5. 1988
Platnost od 12. 5. 1988
Účinnost od 1. 7. 1988
Ruší předpis 117/1959 Ú.l., 181/1959 Ú.l., 239/1959 Ú.l.
Provádí předpis 20/1987 Sb.
Novelizován předpisem 139/1999 Sb., 538/2002 Sb.