362/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 362/2000 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 9. 2000
Rozeslán dne 23. 10. 2000
Platnost od 23. 10. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Poznámka k účinnosti Část první čl. I bod 129 nabývá účinnosti dnem 1.7.2002, část první čl. I bod 78 § 45b a § 45c odst. 13, bod 110 § 48b až 48i, bod 164 § 72 odst. 12, § 78b, § 78d odst. 2 písm. d) a j) a odst. 3 a § 78f, bod 168 § 80b odst. 6 a 7, § 80c odst. 7 a 8 a § 81c odst. 13 a ustanovení části druhé čl. III bod 11 § 35n odst. 7, § 35r a 35s nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 248/1992 Sb., 591/1992 Sb., 219/1995 Sb., 15/1998 Sb.
Novelizován předpisem 259/2001 Sb., 257/2004 Sb., 89/2012 Sb., 323/2016 Sb.