1/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 1/2017 Sb.
Částka 1
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 1. 2017
Rozeslán dne 9. 1. 2017
Platnost od 9. 1. 2017
Účinnost od 15. 1. 2017
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Křížky a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar s výskytem

  1. travinných a křovinných ekosystémů skal a drolin, smilkových trávníků, suchých trávníků, trávníků písčin a mělkých půd, luk a pastvin a nížinných až horských vřesovišť,
  2. biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium), sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum), sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium) a svízele sudetského (Galium sudeticum), včetně jejich populací, a
  3. vypreparovaného skalního výchozu tvořeného celistvým bronzitickým serpentinitem,

tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.