92/1995 Sb. - Nález ÚS ČR ze dne 12.4.95 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona ČNR č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 92/1995 Sb.
Částka 21
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 12. 4. 1995
Rozeslán dne 8. 6. 1995
Platnost od 8. 6. 1995
Účinnost od 8. 6. 1995
Novelizuje předpis 589/1992 Sb.