372/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
ikona P
Číslo předpisu 372/2001 Sb.
Částka 141
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 10. 2001
Rozeslán dne 25. 10. 2001
Platnost od 25. 10. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 31. 12. 2015
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 269/2015 Sb.