465/2006 Sb. - O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) - úplné znění zákona č. 361/2000 Sb.
Číslo předpisu 465/2006 Sb.
Částka 152
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 9. 2000
Rozeslán dne 3. 7. 2006
Platnost od 3. 7. 2006
Účinnost od 3. 7. 2006
Úplné znění pr. př. 361/2000 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 342/2006 Sb.