161/1968 Sb. - Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 161/1968 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 19. 12. 1968
Rozeslán dne 22. 12. 1968
Platnost od 22. 12. 1968
Účinnost od 1. 1. 1969
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 101/1964 Sb., 103/1964 Sb.
Novelizován předpisem 121/1975 Sb., 100/1988 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.