57/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 57/2001 Sb.
Částka 21
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 1. 2001
Rozeslán dne 19. 2. 2001
Platnost od 19. 2. 2001
Účinnost od 19. 2. 2001
Novelizuje předpis 167/1998 Sb.