135/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 135/2008 Sb.
Částka 44
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2008
Rozeslán dne 25. 4. 2008
Platnost od 25. 4. 2008
Účinnost od 10. 5. 2008
Novelizuje předpis 141/1961 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

  • v §158e odst. 1 zákona se za slovo "spolčení" vkládají slova ", pro trestný čin přijímání úplatku podle §160 trestního zákona, pro trestný čin podplácení podle §161 trestního zákona, pro trestný čin nepřímého úplatkářství podle §162 trestního zákona".

Účinnost změn 10.5.2008.