348/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/93 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 348/2010 Sb.
Částka 128
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 11. 2010
Rozeslán dne 8. 12. 2010
Platnost od 8. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 5. 5. 2011
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 96/1993 Sb.
Zrušen předpisem 119/2011 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, a
  2. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Změny:

  • Změny v §9 a §10 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Ustanovení §10 zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na smlouvu o stavebním spoření bez ohledu na datum, kdy byla smlouva uzavřena. Tím nejsou dotčeny nároky na státní podporu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  • Změny v §4, §8 a §36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2011.