23/1999 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády č. 20/1997 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 23/1999 Sb.
Částka 9
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 27. 1. 1999
Rozeslán dne 29. 1. 1999
Platnost od 29. 1. 1999
Účinnost od 29. 1. 1999
Platnost do 11. 11. 2000
Novelizuje předpis 262/1994 Sb.
Zrušen předpisem 358/2000 Sb.