466/1992 Sb. - Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
ikona P
Číslo předpisu 466/1992 Sb.
Částka 94
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 22. 9. 1992
Rozeslán dne 15. 10. 1992
Platnost od 15. 10. 1992
Účinnost od 15. 10. 1992
Platnost do 31. 12. 1997
Novelizuje předpis 311/1991 Sb.
Zrušen předpisem 125/1997 Sb.