100/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 100/2017 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 3. 2017
Rozeslán dne 5. 4. 2017
Platnost od 5. 4. 2017
Účinnost od 29. 4. 2017
Novelizuje předpis 285/2002 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).
Změny v ustanoveních:

  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • §2, §4 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 5 a 6 se zrušují,
  • v §4 odst. 1 písm. d), v §7 odst. 1 větě druhé a v §15 odst. 1 se slova "nezletilá osoba nebo osoba zbavená způsobilosti" nahrazují slovy "osoba, která není plně svéprávná",
  • §5 až §7, §11, §15, §16, §18, §21, §25, §26a (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 21 (změny).