49/1975 Sb. - Vyhláška o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací
ikona P
Číslo předpisu 49/1975 Sb.
Částka 13
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 5. 1975
Rozeslán dne 12. 5. 1975
Platnost od 12. 5. 1975
Účinnost od 12. 5. 1975
Platnost do 30. 12. 1988
Provádí předpis 130/1974 Sb.
Zrušen předpisem 185/1988 Sb.