449/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
ikona P
Číslo předpisu 449/2008 Sb.
Částka 146
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 16. 12. 2008
Rozeslán dne 29. 12. 2008
Platnost od 29. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Provádí předpis 117/1995 Sb.
Anotace Nový prováděcí předpis k zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
Nařízením vlády se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení takto:
  1. Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle §25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 za kalendářní měsíc částku:
Počet osob v rodině podle §7 odst. 6
jedna 999
dvě 1 367
tři 1 788
čtyři a více 2 156
  1. Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle §25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 za kalendářní měsíc:
Počet osob v rodině podle §7 odst. 6
jedna 598
dvě 818
tři 1 070
čtyři a více 1 322
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle §26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet osob v rodině podle §7 odst. 6 Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
 

Praha

více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 5 088 4 045 3 804 3 380 3 165
dvě 7 380 5 952 5 622 5 042 4 747
tři 10 140 8 274 7 842 7 083 6 698
čtyři a více 12 737 10 487 9 966 9 051 8 587
b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet osob v rodině podle §7 odst. 6 Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
 

Praha

více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 3 109 3 109 3 109 3 109 3 109
dvě 4 719 4 719 4 719 4 719 4 719
tři 6 654 6 654 6 654 6 654 6 654
čtyři a více 8 516 8 516 8 516 8 516 8 516
Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k §1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2009.

Účinnost 1.1.2009.