482/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 482/2001 Sb.
Částka 176
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 11. 2001
Rozeslán dne 31. 12. 2001
Platnost od 31. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Novelizuje předpis 6/1993 Sb., 219/1995 Sb.
Ruší předpis 129/1998 Sb., 169/2000 Sb.
Novelizován předpisem 323/2016 Sb.