228/1991 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 228/1991 Sb.
Částka 45
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 15. 5. 1991
Rozeslán dne 24. 6. 1991
Platnost od 24. 6. 1991
Účinnost od 24. 6. 1991
Platnost do 30. 11. 1999
Novelizuje předpis 76/1959 Sb.
Zrušen předpisem 221/1999 Sb.