170/2000 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení archivní sbírky Historica Třeboň za národní kulturní památku
ikona P
Číslo předpisu 170/2000 Sb.
Částka 52
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 31. 5. 2000
Rozeslán dne 26. 6. 2000
Platnost od 26. 6. 2000
Účinnost od 1. 7. 2000
Provádí předpis 97/1974 Sb.