192/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky
ikona P
Číslo předpisu 192/2000 Sb.
Částka 60
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 6. 2000
Rozeslán dne 7. 7. 2000
Platnost od 7. 7. 2000
Účinnost od 6. 8. 2000
Provádí předpis 114/1992 Sb.