558/1991 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
ikona P
Číslo předpisu 558/1991 Sb.
Částka 105
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 11. 12. 1991
Rozeslán dne 30. 12. 1991
Platnost od 30. 12. 1991
Účinnost od 1. 1. 1992
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 102/1971 Sb.