461/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 461/2016 Sb.
Částka 185
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 12. 2016
Rozeslán dne 30. 12. 2016
Platnost od 30. 12. 2016
Účinnost od 1. 2. 2017
Novelizuje předpis 96/1993 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Úvodní poznámka:
Změny nabývají účinnosti až 1.2.2017, z tohoto důvodu prozatím odkazujeme na úplný text této novely.