403/2003 Sb. - Sdělení o vyhlášení číslovacího plánu síťových směrovacích čísel
ikona P
Číslo předpisu 403/2003 Sb.
Částka 130
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého telekomunikačního úřadu
Přijat dne 7. 11. 2003
Rozeslán dne 27. 11. 2003
Platnost od 27. 11. 2003
Účinnost od 12. 12. 2003
Provádí předpis 151/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
Český telekomunikační úřad sděluje, že vyhlásil číslovací plán síťových směrovacích čísel.
V tomto plánu, který je závazný pro všechny provozovatele veřejných telefonních sítí, je stanoven systém signalizačního síťového adresování ve veřejných telefonních sítích s využitím síťových směrovacích čísel, a to jak uvnitř jednotlivých telefonních sítí, tak mezi nimi.
Český telekomunikační úřad uveřejnil tento číslovací plán síťových směrovacích čísel v Telekomunikačním věstníku ze dne 22. září 2003, v částce 9, v normativní části "A" pod bodem 172.
Uvedeným dnem nabyl číslovací plán síťových směrovacích čísel platnosti.
Účinnost 12.12.2003.