406/2009 Sb. - Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář
ikona P
Číslo předpisu 406/2009 Sb.
Částka 131
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 10. 2009
Rozeslán dne 25. 11. 2009
Platnost od 25. 11. 2009
Účinnost od 25. 11. 2009
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Nařízením vlády se vymezuje Ptačí oblast Dehtář.
  2. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace rybáka obecného (Sterna hirundo) a husy velké (Anser anser) a jejich biotopy.
  3. Cílem ochrany druhů podle odstavce 2 je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy těchto ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

Účinnost 25.11.2009.