413/1991 Sb. - Vyhláška o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole
ikona P
Číslo předpisu 413/1991 Sb.
Částka 79
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 9. 1991
Rozeslán dne 25. 10. 1991
Platnost od 25. 10. 1991
Účinnost od 1. 11. 1991
Platnost do 31. 8. 1996
Ruší předpis 139/1975 Sb., 57/1983 Sb., 101/1985 Sb.
Provádí předpis 61/1964 Sb.
Zrušen předpisem 91/1996 Sb.